Kontakt

 Iteron Sp. z o.o. 

 Telefon:+ 48 724 888 427 

 E-mail: biuro@iteron.pl 

 Adres: Rabatowa 28, 04-666 Warszawa 
 NIP:  952-211-70-36 
 www: iteron.pl  
Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr 0000404224
Kapitał zakładowy i wpłacony 100.000 zł
NIP 9522117036, REGON 145909880