Kontakt

 Iteron Sp. z o.o. 

Telefon:+ 48 724 888 427

E-mail: biuro@iteron.pl

Adres: Mrówcza 243 04-697 Warszawa
NIP: 952-211-70-36
www: iteron.pl
Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr 0000404224
Kapitał zakładowy i wpłacony 100.000 zł
NIP 9522117036, REGON 145909880